De vliegscholen

In hoofdstuk 5 van Hoe word ik piloot bespreken we vier vliegscholen die zich volledig richten op de opleiding tot verkeersvlieger. Dat zijn: KLM Flight Academy (voorheen KLS), European Pilot Selection & Training (EPST), AIS Flight Academy (AIS), en ATC vliegopleiding (Aircrew Training Center). Voor elk van deze vier opleidingen bespreken wat er door corona is veranderd. Nieuwkomer hier is Transavia met een eigen opleiding: Airline Pilot Program Transavia.

Let op: deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

KLM Flight Academy en Martinair Flight Academy

Na 46 jaar houdt Martinair Flight Academy op te bestaan en gaat geheel op in de KLM Flight Academy in Eelde. Na corona is er inmiddels wel het een en ander veranderd in de opleiding van de KLM Flight Academy. We bespreken het puntsgewijs.

Preferred supplier van de KLM

Hier is niets veranderd: de KLM Flight Academy, vroeger bekend als de KLM Luchtvaartschool (KLS) blijft preferred supplier van de KLM. De KLM rekruteert zijn vliegers in eerste instantie bij de KLM Flight Academy. Heb je dus met goed gevolg de opleiding afgerond, dan kom je bijna zeker bij de KLM terecht. Dat betekent ook dat de selectie en de opleiding afgestemd zijn op de eisen van de KLM.

Foto Rutger Smulders

Kosten en financiering

Zowel de kosten als de financiering zijn veranderd. De kosten voor de opleiding bedragen momenteel €122.000. Omdat deze kosten periodiek worden vastgesteld kunnen deze dus veranderen. De financieringsovereenkomst met ABN/AMRO is stopgezet.

De KLM FA hanteert een unieke financieringsfilosofie: de opleiding staat open voor iedereen met het juiste talent, en is onafhankelijk van de financiële draagkracht van ouders of familie.

 

Financiering
Op de website van de KLM FA (www.klmflightacademy.nl) staat hierover het volgende:

De totale opleidingskosten bedragen € 122.000,-. KLM levert een financiële bijdrage aan deze kosten waardoor de totale opleidingskosten voor jou als student € 101.500,- bedragen. Het is mogelijk om deze kosten te financieren vanuit KLM. Wanneer je na positief doorlopen van de selectie mag starten aan de opleiding kun je een voorwaardelijke lening aangaan bij KLM met als doel om, na succesvol afronden van de opleiding tot verkeersvlieger aan de KLM Flight Academy, in dienst te treden als verkeersvlieger bij KLM.

Geen financieel risico

De lening wordt onvoorwaardelijk vanaf het moment dat je daadwerkelijk in dienst treedt bij KLM als verkeersvlieger. Pas vanaf dat moment start je met het terugbetalen van je schuld. Gedurende je tijd op de KLM Flight Academy en eventuele wachttijd vanaf het moment van afstuderen aan de KLM Flight Academy en indiensttreding bij KLM, heb je geen schuld, betaal je geen rente en heb je dus ook geen betalingsverplichting.

Mocht je worden ontheven uit de opleiding of je raakt medisch ongeschikt voordat je in dienst treedt bij KLM dan vervalt de voorwaardelijke lening. Er is dus geen sprake van een schuld. Hierdoor kun jij als student financieel risicoloos de opleiding volgen.

Betalen bij indiensttreding KLM

Vanaf het moment dat jij in dienst treedt bij KLM als verkeersvlieger start je met het terugbetalen van de schuld. Je lening wordt dan een zogeheten ‘werkgeverskrediet’. Je betaalt je schuld inclusief rente vervolgens in gelijke maandelijkse termijnen over 15 jaar verspreid terug aan KLM. Mocht je binnen 5 jaar geen baan aangeboden zijn in de cockpit bij KLM, dan vervalt de verplichting om bij KLM in dienst te treden.

Financieren opleiding uit eigen middelen

Het is mogelijk om de opleidingskosten uit eigen middelen te betalen, je betaalt dit in 3 termijnen tijdens het volgen van de opleiding aan de KLM Flight Academy. Wanneer je de opleiding uit eigen middelen betaalt is het garantiefonds op jou van toepassing; word je ontheven uit de opleiding, raak je medisch ongeschikt of heb je na afronden van de opleiding geen baan binnen 5 jaar bij KLM in de cockpit aangeboden gekregen, dan betaalt het garantiefonds de door jou betaalde termijnen van opleidingskosten aan je terug. Zo kun jij financieel risicoloos de opleiding volgen aan de KLM Flight Academy.

Garantiefonds
De strekking hiervan is dat wanneer je binnen 5 jaar na afstuderen geen baan als verkeersvlieger bij KLM is aangeboden je volledige studieschuld zal worden afgelost. Kijk voor voorwaarden etc. op de website van de KLS.

Theorie en Praktijk

Ook hier hebben veranderingen plaatsgevonden. Waar theorie en praktijk eerst gescheiden waren, zijn beiden nu voor een groot deel gecombineerd.

De gehele opleiding vindt plaats in Nederland.

Wonen op de campus in Eelde

Geen verandering: je hebt de mogelijkheid hebt om samen met medestudenten op de campus in Eelde te wonen.

 

Upset Recovery Training

De Professional Pilot Upset Recovery Training (PPURT) is een opwindend onderdeel van de opleiding. Hier leer je hoe te handelen wanneer het vliegtuig in ongebruikelijke situaties terecht komt. Een kleine aanpassing: er werd gevlogen in een aerobatics vliegtuig, de GROB G-120A. Dat wordt de ZLIN-242.

 

Nieuw is dat je tijdens het single-engine traject een paar vluchten in een elektrisch vliegtuig maakt: de Pipistrel 121 Velis Electro. Deze vluchten gaan in samenwerking met de E Flight Academy in Teuge. In de toekomst wil de KLM FA zelf een aantal van deze toestellen aanschaffen.

 

Airline Pilot & Management

In samenwerking met de Hanze Hogeschool in Groningen wordt een vierjarige gecombineerde opleiding aangeboden. Deze opleiding begint met anderhalf jaar Technische Bedrijfskunde, vervolgens de pilotenopleiding, en sluit af met de afstudeeropdracht. Na die vier jaar heb je dus zowel een Bachelor als je brevet als verkeersvlieger.

Deze opleiding is ook toegankelijk met een MBO-4 diploma. In dit traject is niets veranderd.

Kijk voor meer informatie op de website. (www.klmflightacademy.nl)

 

 

EPST (European Pilot Selection & Training)

Meerdere mogelijkheden

Ook bij EPST is er het een en ander veranderd. EPST heeft een samenwerkingsverband met drie verschillende buitenlandse opleidingsinstituten. Dat betekent dat de basisopleiding bij een van deze drie instituten zal plaatsvinden. Het gaat om:

Global Aviation. De opleiding vindt plaats in Athene, Griekenland.

OSM Aviation Academy (OSMAA). De opleiding vindt plaats in Arendal, Noorwegen of in  Västerås Zweden.

Aero Locarno. De opleiding vindt plaats in Locarno, Zwitserland.

In alle drie gevallen gaat het om een EASA erkende integrated opleiding. Ieder kwartaal start er een nieuwe basisopleiding. De huisvesting is intern.

Upset Recovery Training en PBN zitten in de basisopleiding.

Vervolgopleiding

Alle opleidingen worden afgesloten bij EPST in Utrecht met een Airline Jet Foundation Course (AJFC). Dit is een combinatie van de MCC en de Jet Orientation Course (JOC). De AJFC is een Bridgecourse (overbruggingscursus tussen opleiding tot verkeersvlieger en vliegmaatschappij, gericht op het vertrouwd raken met het vliegen in een moderne jet.)

De selectie voor alle opleidingen wordt verzorgd door EPST met onder andere gebruikmaking van de Compasstest.

Kosten

De kosten voor de totale basisopleiding bedragen momenteel €105.000,- inclusief de bijdrage voor de EPST Garantie. De kosten omvatten alle materialen, uniformen, examenkosten en de complete vervolgopleiding. Ook de huisvestingskosten zijn inbegrepen.

Financiering

Met betrekking tot de financiering is er een samenwerkingsverband met financieel adviesbureau Flight Finance in Groningen. (www.flightfinance.nl)

Garantie

EPST betaalt de opleidingskosten terug wanneer het de student niet lukt om de opleiding succesvol af te ronden.

Inspanningsverplichting

EPST verplicht zich om de student na het behalen van het ATPL een baan als first officer te helpen vinden. Een intensieve sollicitatietraining maakt deel uit van deze verplichting.

Kijk voor meer informatie op de website. (www.epst.nl)

Foto EPST

Airline Pilot Program  Transavia

Kenmerkende punten

In 2019 is Transavia een eigen opleiding gestart waarin jongens en meisjes opgeleid worden voor het Multi Crew Pilot License brevet (MPL). Voor het verschil tussen het ATPL- en het MPL-brevet zie pagina 34/35 van Hoe word ik piloot. De totale opleiding duurt 22 maanden. Inmiddels is de eerste groep van 12 studenten afgestudeerd. De volgende klas zal naar verwachting in mei 2022 het brevet ontvangen. De gehele opleiding is gericht op de bedrijfscultuur en SOP’s* van Transavia. Er wordt dan ook alleen voor de eigen maatschappij opgeleid.

Gestreefd wordt naar twee klassen per jaar.

 

Baangarantie

Na het succesvol afronden van de opleiding biedt Transavia een contract als First Officer.

 

Kosten en financiering

De kosten voor de opleiding bedragen momenteel €61.000,-. Dit is exclusief kosten voor levensonderhoud, reis- en woonkosten. De kosten voor de Type-Rating neemt Transavia voor zijn rekening. Transavia brengt alle studenten in contact met financieel adviesbureau Flight Finance in Groningen voor een adviesgesprek. (www.flightfinance.nl)

Selectie

Transavia maakt als een van de weinige opleidingen in Nederland gebruik van een vrijblijvende online selectietool. De meest geschikte kandidaten krijgen een uitnodiging om door te gaan naar volgende rondes van de selectie die plaats vinden bij EPST in Utrecht.

Garantie fonds

Transavia heeft een garantiefonds. De opleidingskosten worden terug betaald wanneer de student niet in staat is de opleiding af te ronden. De kosten voor het garantiefonds, €2500,- per student zijn verwerkt in de opleidingskosten.

Theorie en praktijk

De theorie gaat aan de praktijk vooraf.

 

De theorie

De theorie vindt klassikaal plaats op Lelystad Airport en duurt 9 maanden, inclusief RT*/VFR* en LPE*. Elk van de 14 vakken wordt met een examen afgesloten. Voordat aan het landelijk examen mee gedaan kan worden moet er 85% op een inhouse examen gescoord worden.

De praktijk

De praktijk bestaat uit 5 fases.

In de core fase leer je vanuit Lelystad het elementaire vliegen op een single engine piston vliegtuig (eenmotorig propeller toestel). De Upset Recovery Training en PBN (Performance Based Navigation) vinden hier plaats.

Je vliegt in de Blackshape Gabriél, een lestoestel waarin de instructeur, in tegenstelling tot de meeste leskisten, achter de student zit. De student krijgt hierdoor al snel het gevoel alleen verantwoordelijk te zijn.

De basic & intermediate fase vinden plaats bij EPST in Utrecht waar je in de fixed based simulator leert vliegen op de Boeing 737 NG. Vanaf 2023 zal Transavia de Boeing vervangen door de stillere en zuinigere Airbus 320neo en 321neo.

In de advanced fase bij CAE op Schiphol Oost oefen je in de full motion simulator de

SOP’s en werkwijze van Transavia.

De praktijkfase eindigt met de aircrafttraining, waar je in een echte Boeing 737 NG van Transavia de lucht in gaat.

Als dit traject met succes is verlopen begint het echte vliegen: de line training. Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor 5 maanden waarin je onder begeleiding van een instructeur lijnvluchten uitvoert. Verloopt deze periode ook naar wens, dan wordt je een contract voor onbepaalde tijd aangeboden.

Kijk voor meer informatie op de website (https://jobs.transavia.com/nl-NL/mpl-opleiding)

Blackshape Gabriél en Foto Zelf Vliegen/Peter van de Noort.

AIS Flight Academy

AIS Airlines

AIS heeft vanaf 2009 als enige school een eigen Airline. Naast charters, off-shore en medische vluchten voert zij lijndiensten uit in Duitsland en Scandinavië, waar ze een eigen routenetwerk heeft. Gevlogen wordt met de Jetstream 32. Deze turbo-prop is bij uitstek geschikt voor korte vluchten. De klanten van AIS Airlines zijn voornamelijk zakelijke reizigers.

De mogelijkheid om door te stromen naar AIS Airlines is onveranderd

Na het succesvol afronden van de theorie krijg je de toezegging voor een arbeidscontract van een jaar als co-piloot bij AIS Airlines aangeboden. Dit contract gaat in na het afronden van de praktijkfase van de opleiding.

Kosten en financiering

Hier is wel het een en ander veranderd. De kosten voor de gehele opleiding bedragen €99.500. Aanvullend bestaat de mogelijkheid om een type rating, kosten €20.000, te halen. Voor de studenten die gebruik maken van de mogelijkheid om bij AIS Airlines te gaan vliegen is dit uiteraard de Jetstream, anderen kunnen ook kiezen voor de Boeing 737 Type Rating. AIS werkt samen met financieel adviesbureau Flight Finance in Groningen. (www.flightfinance.nl)

Garantiefonds

Nieuw is het garantiefonds dat alle kosten van het vlieggedeelte vergoedt wanneer de opleiding niet met goed gevolg wordt afgesloten.

Theorie en Praktijk

De theorie gaat vooraf aan het praktijkgedeelte van de opleiding. Nieuw is dat er naast de bestaande integrated opleiding nu ook een modulaire mogelijkheid is.

De theorie

De theoriefase duurt gemiddeld negen maanden en wordt verzorgd in de eigen klaslokalen van het bedrijf in Lelystad. Elk vak wordt afgesloten met een examen waarvoor je minimaal 85% moet scoren. Je volgt eerst de theorie, daarna volgt de praktijk. Tijdens de theorieperiode volg je een maal per maand een sessie in de simulator.

De praktijk

De praktijk wordt stap voor stap opgebouwd. Je begint met circuitvluchtjes op Lelystad, en je actieradius wordt steeds verder uitgebreid. Vluchten naar Texel, Teuge en Groningen om vervolgens naar een groot en internationaal veld als Münster Osnabrück te vliegen. Daarna maak je vluchten binnen geheel Europa.

Upset Recovery Training en PBN (Performance Based Navigation) maken deel uit van de opleiding.

MCC Course en Type Rating

De opleiding wordt afgesloten met een MCC cursus en een type rating naar keuze voor de Jetstream of de Boeing 737. 

Samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam

In samenwerking met Hogeschool van Amsterdam wordt een gecombineerde opleiding aangeboden. Na vier en een half jaar sluit je de opleiding af met een HBO diploma en een frozen ATPL.

Kijk voor meer informatie op de website. (www.aisflightacademy.com)

Aircrew Training Center

ATC is samenwerkend partner van de European Flight Academy (EFA). EFA verzorgt de opleiding voor verkeersvlieger voor alle maatschappijen binnen de Lufthansa Group (LHG).

Verandering

Momenteel zijn de opleidingen voor de Lufthansa Group volledig gestopt. De EFA start tot nader aankondiging geen nieuwe klassen en ook de selectie ligt stil.

De focus van ATC ligt nu bij de huidige studenten in Duitsland. Wanneer na een periode van ongeveer drie jaar deze studenten afgestudeerd zijn, worden er door ATC geen nieuwe activiteiten gepland. Kijk voor meer informatie op de website. (www.aircrewcenter.nl)

Een volledige beschrijving van de opleiding tot verkeersvlieger vind je in Hoe word ik piloot.